Spotkanie z panem Bartoszem Walkowiakiem – Prezesem Firmy BGW Sp. z o. o.

15-02-2024

W dniu 14 lutego 2024 r. na zaproszenie Pana Prezesa Bartosza Walkowiaka – Prezesa Firmy  BGW Sp. z o. o. odbyło się spotkanie poświęcone przekazaniu przez w/w Firmę nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. 
W spotkaniu wzięli udział: Prezes Firmy BGW Sp. z o. o. - Bartosz Walkowiak, Starosta Łańcucki – Adam Krzysztoń, W-ce Starosta Łańcucki – Barbara Pilawa – Kraus oraz Dyrektor ZST w Łańcucie – Marek Miezin.
Na wstępie spotkania Pan Starosta Adam Krzysztoń złożył na ręce Pana Bartosza Walkowiaka serdeczne podziękowania za zakup i bezpłatne przekazanie na rzecz ZST w Łańcucie wartościowych pomocy dydaktycznych jakimi były dwa monitory interaktywne AVTEK TS 7 Lite 86, o łącznej wartości 24 600 zł. oraz wiertarko wkrętarki DEWAL o wartości 522,75 zł. 
Dyrektor szkoły Marek Miezin w kilku zdaniach omówił ich możliwości szerokiego wykorzystania w celu podniesienia efektywności i atrakcyjności procesu zdobywania wiedzy na przedmiotach zawodowych – branży samochodowej.
Korzystając z okazji spotkania z władzami Powiatu Łańcuckiego Pan Prezes zaprezentował  zrealizowane już inwestycje w zakupionym przez Firmę zakładzie „POLMOS” Łańcut oraz przedstawił kolejne plany inwestycyjne związane z dalszym rozwojem zakładu. Omówił również innowacyjne plany rozwojowe Firmy dotyczące pozyskiwania szeroko rozumianej zielonej energii z tzw. źródeł odnawialnych, które mogą być również realizowane na terenie naszego powiatu.
Na koniec spotkania Starosta Łańcucki zaprosił Pana Bartosza Walkowiaka do zwiedzenia kompleksu edukacyjnego przy ZST w Łańcucie składającego się z budynków dydaktycznych szkoły, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie, Bursy Szkolnej 
w Łańcucie oraz zaplecza  sportowo rekreacyjnego, zlokalizowanego w parku szkolnym.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, dającej perspektywę dalszej owocnej współpracy pomiędzy Powiatem Łańcuckim oraz Firmę BGW Sp. z o.o.  Poznań.