Spotkanie samorzadowców i przedsiebiorców z minister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak

06-03-2023

  W piątek 3 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie odbyły się spotkania Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z samorządowcami oraz przedsiębiorcami z terenu powiatu łańcuckiego oraz powiatów sąsiedzkich.
  W trakcie spotkań przedstawione zostały możliwości pozyskania środków z budżetu unijnego w perspektywie 2021-2027 dla samorzadów oraz przedsiębiorców. Była to też wyjątkowa okazja do dyskusji z przedstawicielką rządu.
  W spotkaniu, w którym zaprezentowano  programy wspierające przedsiębiorczość wzięli również udział przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  Spotkania zorganizowane zostały z inicjatywy Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha.
  W perspektywie finansowej 2021-2027 Polska otrzyma rekordowe 76 mld euro, a samorządy i przedsiębiorcy pozostaną głównymi beneficjentami funduszy unijnych.
  Jednostki Samorzadu Terytorialnego będą mogły wykorzystywać środki unijne do współfinansowania projektów z wielu dziedzin, w tym infrastruktury:

🔹 transportowej (drogi wojewódzkie, drogi lokalne),

🔹 społecznej (edukacja, ochrona zdrowia),

🔹 wodno-kanalizacyjnej i opadowej.

  Samorządy będą mogły realizować przedsięwzięcia również z zakresu rynku pracy, informatyzacji, OZE czy turystyki.
  Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że w budżecie unijnym na lata 2021-2027 wsparcie innowacyjności i rozwoju konkurencyjności polskiego sektora przedsiębiorczości uwzględniono w trzech programach krajowych:

🔹 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,

🔹 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej,

🔹 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,

a także w programach regionalnych.