Spotkanie opłatkowe Solidarności

24-01-2019

Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman i Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń spotkali się na tradycyjnym opłatku 23 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie z reprezentantami NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” z terenu powiatu łańcuckiego oraz Zarządem Koła Terenowego w Łańcucie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego NSZZ Solidarność. Wśród zaproszonych gości z Rzeszowa byli: Mieczysław Liber Prezes Zarządu Wojewódzkiego tego Stowarzyszenia oraz Bogumiła Stec-Świderska Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Opłatki pobłogosławił ks. Jan Częczek z łańcuckiej fary, który podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami o bł. ks. Jerzym Popiełuszko.