SPOTKANIE DOT. SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU

15-02-2008

W dniu wczorajszym (14.02.2008) w Lubaczowie odbyło się kolejne posiedzenia Komisji Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego ds. Rozwoju Komunikacji Elektronicznej i Szerokopasmowego Internetu. W spotkaniu, oprócz członków komisji, uczestniczyli również liderzy porozumień samorządów biorących udział w przetargu organizowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 3600 – 3800 MHz oraz przedstawiciele firm opracowujących oferty. Jako lider porozumienia samorządów z obszaru przetargowego 09.2 w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego Łańcucie: pan Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, pani Danuta Lis Naczelnik Wydziału Organizacyjnego oraz pan Robert Bejster z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych.

W trakcie spotkania omówiony został stan przygotowań do przetargu na częstotliwość 3600 – 3800 MHz w województwie podkarpackim w 3 obszarach przetargowych. Pan Marcin Krawczyk Dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie odpowiedział na pytania związane z przetargiem na częstotliwości. W dalszej części pan Adam Dziadosz pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej przedstawił prezentację na temat roli częstotliwości radiowych w koncepcji rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie województwa podkarpackiego. Na zakończenie gospodarze spotkania pan Józef Michalik Starosta Lubaczowski oraz pan Krzysztof Szpyt Wicestarosta Lubaczowski zapoznali zebranych z projektem Powiatu Lubaczowskiego, zrealizowanym ze środków ZPORR, dotyczącym zwiększenia dostępności do Internetu mieszkańców powiatu (WiMAX).

Konkluzją posiedzenia było zobowiązanie, że po uzyskaniu rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3600 – 3800 MHz, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WiMAX, liderzy porozumień samorządów z 3 obszarów przetargowych spotkają się z przedstawicielami Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w celu omówienia możliwości współfinansowania realizacji budowy sieci w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.