Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji

08-05-2020

Informujemy, że pod adresem internetowym https://np.ms.gov.pl została uruchomiona specjalna platforma, za pomocą której istnieje możliwość umówienia się na bezpłatną poradę prawną bądź obywatelską.

Równocześnie przypominamy, że:

  1. od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostało udzielanie osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Łańcuckiego;
  2. w ww. terminie, nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie są udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie oraz w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail), po spełnieniu prze te osoby określonych warunków

Szczegółowe informacje o udzielaniu NPP/NPO w związku z zagrożeniom COVID-19: http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&grp=39

Jednocześnie informujemy, iż wszelkich informacji związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, tj. od. poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00 pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie pod nr telefonu: 17 224 35 45, lub mailowo:
 

Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych lub obywatelskich?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie.