Siedmiu nauczycieli złożyło ślubowanie przy nadaniu stopnia awansu zawodowego

30-08-2023

  W dniu 28 sierpnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia  awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Akty awansu wręczyli Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń oraz Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus.  Przy nadawaniu stopnia awansu nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.

  Akty mianowania otrzymali:
Gabriela Chudzik - nauczyciel Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie,
Kornelia Czerwonka - psycholog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łańcucie,
ks. Piotr Długi - nauczyciel Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie,
Dorota Dobek - nauczyciel Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie,
Barbara Kruk - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie,
Magdalena Tucka - nauczyciel Zespół Szkół Technicznych im. Jana Inglota w Łańcucie,
Izabela Zańko - psycholog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łańcucie.

  Warunkiem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Wszyscy nauczyciele spełnili powyższe warunki.
  Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń pogratulował nowomianowanym nauczycielom, a także życzył im dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz radości i zadowolenia w życiu osobistym. Do życzeń dołączyli także obecni na uroczystości dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łańcucki.