Samorządowa Karta Praw Rodzin

28-06-2019

  W dniu 25 czerwca 2019 r. Rada Powiatu Łańcuckiego przyjęła Samorządową Kartę Praw Rodzin, jako wyraz ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ochrony rodziny i rodzicielstwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją. Rodzina jako podstawowa wspólnota obywateli i komórka społeczna ma prawo do ochrony jej przed wpływami ideologii kwestionujących naturalną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa. W art. 18 Konstytucji RP zostało zapisane prawo do ochrony i opieki. Zasada pomocniczości w odniesieniu do rodziny jest również skonkretyzowana w art. 47, gwarantującym prawo do ochrony prawnej życia rodzinnego oraz art. 48 ust. 1, gwarantującym rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Na straży prawidłowości przebiegu wychowania dziecka zgodnie z art. 72 ust. 1 Konstytucji może stanąć każdy, żądając od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją.

  Powiat Łańcucki dołączył do grona polskich samorządów, które już przyjęły Kartę. Współautorami Karty są rodzicielskie i prorodzinne organizacje społeczne reprezentujące szeroką koalicję społeczną działającą na rzecz konstytucyjnych praw rodziny – Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Ruch 4 Marca, CitizenGo Polska, Fundacja Mamy i Taty, Konfederacja Kobiet RP, Instytut Ona i On, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku, Stowarzyszenie „Dar Życia”, Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci.

  Poniżej w załączeniu przyjęta przez Radę Powiatu Łańcuckiego uchwała wraz z tekstem Samorządowej Karty Praw Rodzin.