Rusza program "Aktywny Samorząd"- moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

01-03-2024

Od 1 marca 2024 rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”- moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Nabór w ramach 1 cyklu naboru trwa do 31 marca 2024 roku (obejmuje on wnioski w ramach roku akademickiego/ szkolnego 2023/2024).

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym obejmuje:

  • koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich)

oraz

  • dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

O pomoc może ubiegać się osoba niepełnosprawna (ze znacznym lub umiarkowanym  lub lekkim stopniem niepełnosprawności), która pobiera naukę w:

  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe)
  • szkole policealnej
  • kolegium

lub

  • osoba, która posiada przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wykluczeniem z programu objęte są osoby, które mają:

  • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora programu (Powiatu Łańcuckiego/PCPR w Łańcucie).
  • przerwę w nauce.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć w zakładce: Programy Aktywny samorząd – 2024 (przejdź do informacji) lub na stronach PFRON (przejdź do informacji) oraz w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2024 roku.

Wnioski można składać:

Szersze informacje udziela u realizatora programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/26
Tel.  17 225 69 69

Program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych