Radosna uroczystość w Krakowie

29-01-2008

Ambasadorowie Ziemi Łańcuckiej w Krakowie

   Początek roku to okazja do dzielenia się opłatkiem w świątecznej atmosferze, tak jak miało to miejsce na spotkaniu działającego od dwóch lat Krakowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łańcuckiej. W spotkaniu 17 stycznia 2008 r. w salce przy kościele św. Floriana w Krakowie tym razem uczestniczyło około trzydziestu osób, które wywodzą swoje korzenie z powiatu łańcuckiego. Wcześniej zebrani zgromadzili się na mszy św. w kościele, gdzie od sierpnia 1949 r. do 1 września 1951 r. nabożeństwa odprawiał wikary Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Jego następca w posługiwaniu duszpasterskim ksiądz prałat Jan Czyrek, pochodzący z Korniaktowa, od wielu lat jest proboszczem parafii św. Floriana w Krakowie i życzliwie patronuje swoim rodakom, spotykającym się w tym szczególnym miejscu, naznaczonym obecnością naszego wielkiego Polaka.
   Spotkanie Krakowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łańcuckiej było okazją do podzielenia się wiadomościami z Łańcuta, które obecni mogli usłyszeć bezpośrednio od obecnego wśród nich burmistrza Stanisława Gwizdaka. Serdeczne podziękowania dla absolwenta I LO w Łańcucie Edwarda Szpytmy, za przekazanie do szkolnej biblioteki księgozbioru liczącego 3000 woluminów, osobiście przekazał wraz z statuetką „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego” starosta Adam Krzysztoń. Z Łańcuta przyjechał też Jan Kubicki, który swoją aktywnością zainicjował powstanie 16 stycznia 2006 r. w Krakowie tego Stowarzyszenia, z którym systematycznie współpracuje oraz społecznie wspiera jego działalność. Tym razem prosił on zebranych o przekazywanie i opracowywanie informacji biograficznych o zasłużonych krakowskich Łańcucianach, w celu umieszczenia ich na witrynie internetowej
. Informacje o planowanym najbliższym marcowym spotkaniu można też znaleźć na witrynie internetowej http://frisco.wil.pk.edu.pl/~jadzia/lancut/
oprac. Robert Kochman

1

Serdeczne podziękowania dla absolwenta I LO w Łańcucie Edwarda Szpytmy, za przekazanie do szkolnej biblioteki księgozbioru liczącego 3000 woluminów, osobiście przekazał wraz z statuetką „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego” starosta Adam Krzysztoń.

Pan Edward Szpytma przekazał I Liceum Ogólnokształcącemu im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, którego jest absolwentem, cenny zbiór książek. Jak sam wyraża nadzieję: "Przekazane książki(...) znajdą uznanie u tych, którzy wiedzą, że książka dostarcza i radości i zadowolenia."  Pan Edward Szpytma za swą działalność społeczną otrzymał  Medal za Zasługi przy Odnowie Zabytków Krakowa oraz Złotą Odznakę za pracę społeczną dla Miasta Krakowa.