Rada Powiatu przyjęła uchwałę budżetową na rok 2023

29-12-2022

We środę 28 grudnia 2022 r. na XLI sesji  Rada Powiatu Łańcuckiego przyjęła uchwałę budżetową na rok 2023.

Ustalono kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości  128 377 188,02 zł, kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości  141 779 729,19 zł oraz kwotę planowanego deficytu w wysokości 13 402 541,17 zł. Określono również kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 945 796,48 zł i kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 348 337,65 zł. Na nieprzewidziane zdarzenia utworzono rezerwy budżetu Powiatu w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu w wysokości  98 514 435,72 zł, to wydatki jednostek budżetowych – 81 192 888,75 zł, dotacje na zadania bieżące – 11 239 153,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 626 762,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 659 282,97 zł oraz wydatki na obsługę długu – 796 349,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 43 265 293,47 zł stanowią 30,52% wydatków całego budżetu i dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg, pomocą finansową dla Województwa Podkarpackiego na budowę tunelu pod przejazdem kolejowym w Łańcucie, wykupem gruntów pod drogi powiatowe, przebudową budynków powiatowych jednostek budżetowych i podwyższeniem udziałów "Centrum Medycznego w Łańcucie" sp. z o.o. oraz budową nowej hali sportowej w Łańcucie przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 3.

Na realizację planowanych inwestycji Powiat Łańcucki przeznaczył środki własne w kwocie 14 446 243,47 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 6 000 000,00 zł oraz pozyskane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 22 819 050,00 zł.

W trakcie sesji uchwalono również Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łańcuckiego. Udzielono równiez pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację bezpiecznego przejazdu pod torami kolejowymi w ciagu drogi wojewódzkiej  oraz Gminie Białobrzegi na realizację zadania pn.: „Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej". Podjęto także dwie uchwały dotyczące pomocy rzeczowej dla ukraińskich miast Stryj i Chyrów.

Na sesji obecne były przedstawicielki  miasta Chyrów na Ukrainie, burmistrz  Myroslava Koryluk oraz sekretarz miasta Chyrów Myroslava Seredynska Jablonska, które przekazały podziękowania za wsparcie płynące do Ukrainy, w tym autobus pozyskany przez samorząd Powiatu Łańcuckiego od PKS Leżajsk za symboliczną kwotę 123 zł. Przekazany autobus będzie służył samorządowi Chyrowa do transportu dzieci.

Zapis XLI sesji  Rady Powiatu Łańcuckiego znajdziesz TUTAJ