Przedstawiciele Powiatu Łańcuckiego na Konwencie Powiatów Województwa Podkarpackiego

17-07-2019

W dniach 8 i 9 lipca 2019 roku w powiecie niżańskim odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego. W czasie dwudniowego posiedzenia  omówione zostały tematy dotyczące inwestycji drogowych, „funduszu autobusowego”, wyceny świadczeń zdrowotnych oraz programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W posiedzeniu Konwentu brali udział starosta łańcucki Adam Krzysztoń oraz naczelnik Wydzału Organizacyjnego Danuta Ozga i nadzelnik Wydziału Komunikacji Damian Szubart.

Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sprawy związane z transportem drogowym, drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego, poinformował o łącznym wsparciu samorządów w latach 2016-2019, które wyniesie 590,27 mln zł. W samym 2019 roku będzie to kwota 324,54 mln zł, z czego w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej samorządy otrzymają: 54,32 mln zł, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej): 74,82 mln zł i Funduszu Dróg Samorządowych (nabór na 2019 r.): 195,4 mln zł.

Minister omówił też Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w tym inwestycje zrealizowane, inwestycje w realizacji i inwestycje w przygotowaniu oraz zadania na istniejącej sieci dróg krajowych. Łącznie w województwie podkarpackim zrealizowanych i w trakcie realizacji jest 84 zadania o wartości 1.237,7 mln zł.

Tematykę dotyczącą źródeł finansowania inwestycji drogowych i realizowanych zadań drogowych przedstawiła również  Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury – Beata Leszczyńska.Tematyce tej poświęcił również swoje wystąpienie, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW – Krzysztof Sopel, który poinformował o wnioskach złożonych do Wojewody przez powiaty i gminy oraz o etapie, na jakim znajduje się weryfikacja złożonych wniosków.

Kolejnym tematem obrad Konwentu były zasady dofinansowania zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ze środków tzw. „funduszu autobusowego”.Gościem Konwentu, który wprowadził obecnych w powyższy temat był Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka, Starosta Bielski. Następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Bogdan Oleksiak, który omówił zasady dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku oraz zadania organizatorów w zakresie zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego z wykorzystaniem środków Funduszu, w związku z wchodzącą w życie z dniem 18 lipca br. ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W drugim dniu obrad Konwentu tematem wiodącym była sytuacja szpitali powiatowych. Temat ochrony zdrowia – zmiany wyceny procedur i działania rozwojowe w służbie zdrowia omówił obecny na Konwencie Dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ Ryszard Bugaj. Dyrektor przedstawił temat wzrostu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej od lipca 2019 r., z podziałem na ryczałty w zakresie szpitali PSZ (Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie), Leczenia szpitalnego, SOR-ów i Izby Przyjęć, Rehabilitacji Medycznej, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Świadczeń odrębnie kontraktowanych, Leczenia Stomatologicznego oraz Programów profilaktycznych i nieobjętych wzrostem wycen.

W trakcie spotkania Starostowie dyskutowali i podkreślali trudną sytuację finansową w swoich szpitalach powiatowych. Podkreślali, że środki, o których mówi NFZ są niewystarczające, aby poprawić sytuację szpitali powiatowych.

Kolejnym tematem omawianym na Konwencie było przedstawienie przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie Macieja Szymańskiego, programów dofinansowania z PFRON: tj. Programu Stabilne zatrudnienie (Moduł I (Instytucje) i Moduł II (Staże zawodowe w administracji rządowej) oraz System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, którego głównym celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz, załatwiania na drodze elektronicznej spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON.

Źródło: www.powiat-nisko.pl