Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Powiecie Łańcuckim.

19-11-2007