Prawie 20 tys. zł zebrano w czasie kwesty na Łańcuckim Cmentarzu.

05-11-2007
Codziennie Kuchnia Albertyńska w Łańcucie przy ul. Ottona z Pilczy 2 wydaje 170 obiadów dla najuboższych i bezdomnych, które finansowane będą przez cały następny rok z tegorocznej kwesty.
Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i wsparcie cennej inicjatywy od 17 lat prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta Koło w Łańcucie.
Dzięki systematycznej, ofiarnej pracy łańcuckiego Towarzystwa, nasi ubodzy oraz bezdomni od lat mają zapewnione swoje codzienne, podstawowe potrzeby życiowe. Wszystkim wolontariuszom należą się wyrazy uznania, że w tak doskonały sposób potrafią realizować życiowe motto św. Brata Alberta: „powinno się być dobrym jak chleb...”.
Robert Kochman
 
Każdy kto jeszcze chciałby wesprzeć Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Łańcucie ul. Ottona z Pilczy 2 może dokonać wpłaty na
„Kuchnię Albertyńską” w Pekao S.A.I/O Łańcut na konto nr 25 1240 2643 1111 0000 3778 2265