Powrót do szkół w roku szkolnym 2020/2021

31-08-2020

1 września jak co roku pierwszy dzwonek oznajmi rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych. Po kilku miesiącach zdalnej nauki uczniowie znów zasiądą w ławkach a nauczyciele rozpoczną pracę przy tablicy.

Obecnie stan zagrożenia epidemicznego Covid-19 sprawił, że nauka będzie prowadzona w specyficznych warunkach określonych wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Bliższe informacje znajdują się  pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

W trosce o zminimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Łańcuckiego podjęli szereg działań mających umożliwić bezpieczne rozpoczęcie nauki w nowym roku szkolnym.

Każda szkoła ma inną specyfikę, warunki lokalowe dlatego zasady bezpieczeństwa obowiązujące w placówkach oświatach mogą różnić się od siebie, mogą być mniej lub bardziej restrykcyjne w ramach oznaczonych wytycznymi. Stan epidemiczny ewoluuje i wraz z nim może ulegać zmianie zakres obostrzeń w szkołach.

Wśród wielu zaleceń i środków bezpieczeństwa szczególną uwagę zwraca się na:

  • częste mycie rąk, należy dezynfekować dłonie przed wejściem do szkoły; pojemniki na środki dezynfekcyjne oraz mydło będą regularnie uzupełniane; szkoły posiadają dozowniki mechaniczne oraz dyspensery umożliwiające odkażanie dłoni,
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki; do szkół mogą przychodzić osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i uczniowie, których członkowie rodzin nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie,
  • regularne mycie i dezynfekcja pomieszczeń szkoły.
  • uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w miarę możliwości organizacja pracy szkoły ma umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,
  • aby zminimalizować ryzyko gromadzenia się dużych grup uczniów zajęcia mogą być  organizowane w blokach np. po dwie godziny co pozwoli na ustalenie rożnych godzin przerw międzylekcyjnych; zajęcia wychowania fizycznego częściej będą odbywać się na boiskach oraz na świeżym powietrzu,
  • sale lekcyjne będą wietrzone po każdych zajęciach, sale gimnastyczne oraz sprzęt sportowy będą odpowiednio dezynfekowane.