Powołano Koordynatora ds. Dostępności w Powiecie Łańcuckim

15-10-2020

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. wprowadziła obowiązek powołania koordynatora ds. dostępności.

Starosta Łańcucki 28 września 2020 r. powołał na Koordynatora ds. Dostępności w Powiecie Łańcuckim Panią Jadwigę Cwynar, Dyrektor Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności; Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie.

Koordynator ds. Dostępności wykonuje swoje zadania dla wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.