Powiatowy Szpital w Łańcucie korzysta z energii odnawialnej

28-07-2023

  Od połowy lipca 2023 r. powiatowy Szpital Św. Michała Archanioła w Łańcucie korzysta z dobrodziejstwa paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, które obniżą koszty działalności lecznicy. W oficjalnym odbiorze i uruchomieniu instalacji wzięli z udział: Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki i reprezentujący wykonawcę Paweł Banaś Prezes Zarządu Firmy Hydro-Met Sp. z o.o. Jak podkreślił Łukasz Wais Prezes Zarządu „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z .o.o. realizacja projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Centrum Medycznego w Łańcucie poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”, została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś III czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Zasilanie energią z paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych poprawi warunki efektywności energetycznej powiatowego Szpitala w Łańcucie.
opracował: Robert Kochman