Powiatowy konkursy z wiedzy prawnej

21-12-2020

"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia przeprowadziła na terenie Powiatu Łańcuckiego Powiatowy konkursy z wiedzy prawnej. Z uwagi na wymogi sanitarno-epidemiologiczne spowodowane stanem pandemii oraz potrzebę zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla uczestników, konkurs został przeprowadzony w formie zdalnej.

Konkurs został poprzedzony realizacją przez Fundację Pasieka serii warsztatów prawnych dla uczniów.

Udział w konkursie wzięły szkoły ponadpodstawowe z terenu Powiatu Łańcuckiego :

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie,
  • Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie - II Liceum Ogólnokształcące,
  • Zespół Szkół nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie,
  • Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie.

Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

  1. Klaudia Balawender - Zespół Szkół nr 2 Kochanowskiego w Łańcucie,
  2. Martyna Walat - Zespół Szkół nr 2 Kochanowskiego w Łańcucie,
  3. Martyna Sobal - I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.

Serdecznie gratulujemy!!! Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc otrzymają nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu Łańcuckiego.

Konkursy zostały zrealizowane pod patronatem Starosty Łańcuckiego oraz patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Konkurs jest sfinansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Łańcuckiego.

Fundacja Pasieka zaprasza na stronę internetową www.fundacjapasieka.pl