Powiatowe obiekty w XXIII ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku.

06-05-2019

Powiat Łańcucki zgłosił dwa obiekty do XXIII edycji ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku:

Szkolna Hala Sportowa im. Józefa Witka w Łańcucie: 

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1104/object/1476/szkolna-hala-sportowa-imjozefa-witka-w-lancucie

Remont i Przebudowa Budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie: 

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1104/object/1478/remont-i-przebudowa-budynku-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-lancucie

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.