Powiatowe obchody 250.rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej

13-10-2023

Powiatowe obchody 250.rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2023 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie.

Uroczystość stała się okazją do złożenia podziękowań oraz życzeń dyrektorom,  nauczycielom oraz pracownikom oświaty szkół i placówek dla których Powiat Łańcucki jest organem prowadzącym. Słowa podziękowań i życzeń popłynęły również do placówek  niepublicznych.

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty Powiatu Łańcuckiego za pełnienie odpowiedzialnej i trudnej misji kształcenia młodzieży. Zawód Nauczyciela i Wychowawcy jest szczególnie ważny w każdym społeczeństwie, bo od zaangażowania, kreatywności i pasji kadry pedagogicznej zależy dalszy rozwój naszej Ojczyzny. Życzymy Państwu aby praca dydaktyczna i wychowawcza przynosiła jak najwięcej satysfakcji, a trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń Polaków przynosił pozytywne efekty dla uczniów oraz przyczyniał się do rozwoju kraju – możemy przeczytać w liście, skierowanym do dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół.

Święto Komisji Edukacji Narodowej to także okazja do uhonorowania nauczycieli, za szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną, nagrodą Starosty Łańcuckiego. Tegoroczni laureaci to:

panie Ewelina Klimza i Edyta Jóźwiakowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie,

panie Paulina Oratowska i  Małgorzata Trojnar z Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie,

pan Piotr Ozimek i panie Joanna Kamińska i Renata Chudzicka z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie,

pani Renata Natońska z Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie,

panowie Wacław Magoń i Jacek Trzyna z Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie,

pan Bogdan Fuchs z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

pani Bernadetta Szal z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Ponadto pan Jacek Król dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie otrzymał Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty a pani Maria Buk Kalinowska dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie  otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Kazimierz Gołojuch, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, wicestarosta łańcucki pani Barbara Pilawa- Kraus, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 pani Renata Chudzicka, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 pani Joanna Kamińska, dyrektorzy wszystkich szkół i placówek oświatowych powiatu oraz nauczyciele. Przybyła również pani Małgorzata Nowińska- Zgurska- zastępca Dyrektora Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją.

Dzisiejsze wydarzenie było okazją do przedstawienia programu artystycznego przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 imienia Jana Kochanowskiego w Łańcucie. Program ten dotyczył 250- tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Pliki do pobrania