Powiatowe inwestycje 2022 r.

15-06-2023

  Podczas XLV sesji absolutoryjnej Rady Powiatu Łańcuckiego, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił w formie prezentacji najważniejsze powiatowe inwestycje realizowane w ostatnim czasie. Są to inwestycje z 2022 r., uzupełnione o kontynuowane zadania z poprzedniego roku oraz o niektóre przygotowane wcześniej projekty, na które Powiat Łańcucki pozyskał dofinansowanie.
  Poniżej slajdy z prezentacji opracowanej przez Roberta Kochmana Sekretarza Powiatu Łańcuckiego na podstawie materiałów dostarczonych przez pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.