Powiatowa Grupa Wymiany Doświadczeń w Łańcucie

07-12-2017

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku gościmy w Łańcucie Powiatową Grupę Wymiany Doświadczeń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt ,,Wsparcie kadry jednostek samorządu  terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów’’.

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – Związek Miast Polskich. Uczestniczą w nim  powiaty: Bocheński, Gorlicki, Jędrzejowski, Kielecki, Nowosolski, Lubaczowski, Bialski. Dzięki zaangażowaniu i zabiegom wicestarosty łańcuckiego Barbary Pilawy-Kraus Powiat Łańcucki włączył się w cykl konferencji, mając okazję zaprezentować przybyłym na spotkanie starostom, naczelnikom wydziałów edukacji i dyrektorom szkół z różnych regionów Polski, swych doświadczeń w szkolnictwie zawodowym.

W czasie łańcuckiego spotkania głównym tematem było omówienie działalności Centrów Kształcenia Praktycznego – współpraca ze szkołami zawodowymi, pracodawcami w aspekcie realizacji projektów unijnych a także założeń reformy szkolnictwa zawodowego. Prelegenci w osobach Józef Skomra, dyrektor CKP w Łańcucie, Andrzej Rybka, dyrektor biura Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", Witold Bryk, właściciel firmy P.P.H.U. Bryk oraz Grzegorz Königsberg, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli zainicjowali merytoryczną wymianę doświadczeń w praktycznym kształceniu zawodowym oraz doświadczenich przedsiębiorców we współpracy z Centrami Kształcenia Praktycznego.

Spotkanie odbywa się w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji zawodowej w Łańcucie, będącym jednocześnie Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.