Powiat Łańcucki zrealizował projekty dofinansowane przez UE

14-07-2021

W dniu 14 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie podczas wizytacji sejmowej podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej z udziałem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty JAROSIŃSKIEJ-JEDYNAK na wniosek Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej Posła na Sejm RP Kazimierza GOŁOJUCHA Starosta Łańcucki Adam KRZYSZTOŃ przedstawił informację z zrealizowanych przez Powiat Łańcucki projektów w latach 2004-2021. Poniżej można się zapoznać z sprawozdaniem w formie slajdów.