Powiat Łańcucki wśród beneficjentów Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

27-08-2019

Wczoraj, tj. 26 sierpnia 2019 r. w Rzeszowie miało miejsce  podpisanie umów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wniosek Powiatu Łańcuckiego jest jednym z 16 wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę. W uroczystości w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział starosta łańcucki Adam Krzysztoń oraz wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus. 

Wartość wniosków złożonych na Podkarpaciu jest najwyższa w kraju – podkreślił obecny w Rzeszowie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W naborze wniosków o objęcie w 2019 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wzięło udział 17 podmiotów (organizatorów) w tym: związek gmin, związek powiatowo-gminny, 9 gmin  i 6 powiatów.

Pozytywną ocenę otrzymało 16 wniosków złożonych przez:  Związek Gmin „PKS” Rzeszów, Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim, Powiat Krośnieński, Powiat Sanocki,  Powiat Brzozowski, Powiat Stalowowolski, Powiat Łańcucki, Powiat Jarosławski, Gminę Baranów Sandomierski, Gminę Wiśniowa, Gminę Krzywcza,  Gminę Tuszów Narodowy, Gminę Przecław, Gminę Wojaszówka, Gminę Kolbuszowa, Gminę Stubno. Umowy z organizatorami podpisały wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Dopłaty przeznaczone będą na dofinansowanie 207 linii komunikacyjnych na Podkarpaciu. Łączna kwota dofinansowania to 3 293 278 zł. Nowymi przewozami autobusowymi zostanie objętych 80 gmin w 11 powiatach województwa podkarpackiego, tj. ok. 900 000 mieszkańców.

Źródło: PUW w Rzeszowie, fot. PUW w Rzeszowie