Powiat Łańcucki w Kurdystanie

19-10-2018

W dniach od 10 października do 15 października 2018 r. w autonomicznym regionie irackiego Kurdystanu przebywała delegacja z Podkarpacia w składzie prezes BestMilk Andrzej Byjoś, jako przedstawiciel samorządów starosta łańcucki Adam Krzysztoń oraz organizator wyjazdu Piotr Grabek, doradca gospodarczy. 

Gospodarzem wizyty był Wirya Sh. Hassann Sh. Mustafa - jeden z największych przedsiębiorców rezydujący na stałe w Sulejmaniji, stolicy Kurdystanu.W trakcie pobytu przeprowadzono rozmowy z ministrem zdrowia tamtejszego rządu, gubernatorem prowincji Sulejmanija, kierownictwem Patriotycznej Unii Kurdystanu, która sprawuje rządy w Sulejmaniji (wywodzi się z niej obecny prezydent Republiki Iraku) oraz członkami izb zrzeszających przemysłowców, handlowców i deweloperów. W spotkaniach wzięli udział wicekonsulowie  Rafał Kliniewski oraz Stanislaw Guliński z Agencji Konsularnej RP w Irbilu.

W rezultacie przeprowadzonych rozmów uzgodniono m.in., iż w najbliższym czasie Województwo Podkarpackie i Prowincja Sulejmanija podpiszą porozumienie o współpracy w sferze gospodarczej, kulturalnej i naukowej. Jego podpisanie stworzy prawne podstawy do stabilnego rozwoju wielowarstwowych kontaktów między obu regionami, w tym zwłaszcza w sferze ekonomicznej. Przedstawiciele Kurdystanu będą gościć na Podkarpaciu podczas Kongresu 590. Wirya Sh. Hassann Sh. Mustafa jest zainteresowany inwestycjami w Polsce i na Podkarpaciu, m.in. w budownictwo i sektor spożywczy (założenie nowych firm lub kupno istniejących).

Źródło: gospodarkaPodkarpacka.pl