Powiat Łańcucki SAMORZĄDOWYM LIDEREM EDUKACJI 2023

14-04-2023

Powiat Łańcucki uzyskał pozytywny wynik akredytacji i otrzymał Certyfikat „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2023”

W dniu 13 kwietnia 2023 roku w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie miała miejsce Gala Finałowa Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, podczas której wyróżniającym się jednostkom samorządu terytorialnego wręczano Certyfikat „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2023” .

Celem Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, legitymujących się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i kultury oraz rozwoju młodzieży. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” mogą otrzymać Gminy, Powiaty i Samorządne Województwa, które w sposób ponadnormatywny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie; wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę; wspierają innowacje edukacyjne.

„Powiatowa edukacja  jest niezwykle ważna dla rozwoju naszego społeczeństwa. Edukacja była, jest i pozostanie najważniejszą inwestycją w przyszłość. Wyróżnienie naszego powiatu tytułem Samorządowego Lidera Edukacji jest dowodem uznania dla naszych dotychczasowych działań.  Sukces możliwy był do osiągnięcia dzięki współpracy naszego środowiska samorządowego z dyrektorami i  pracownikami szkół, a także z partnerami zewnętrznymi, tj. firmami, zakładami pracy oraz uczelniami wyższymi. Za te współpracę bardzo serdecznie dziękuję”

Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki