Powiat Łańcucki pozyskał kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

04-10-2023

Powiat Łańcucki pozyskał 8 mln 805 tys. 87 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwie inwestycje drogowe, które zostały dofinansowane w 70 procentach. Dzięki temu wsparciu od Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego zostaną przebudowane drogi powiatowe: nr 1522R w Krzemienicy i nr 1518R w Budach Łańcuckich. To kolejne niezwykle ważne inwestycje na drogach Powiatu Łańcuckiego poprawiające jakość życia mieszkańców i bezpieczeństwo jej użytkowników, które wspierał Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch.
Odbierając promesę, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń podziękował Panu Kazimierzowi Gołojuchowi Posłowi na Sejm RP i Pani Ewie Leniart Wojewodzie Podkarpackiej, a także Krzysztofowi Soplowi Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie, za wsparcie w pozyskaniu kolejnych środków finansowych, które już wkrótce przyczynią się do poprawy powiatowej infrastruktury.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu powiat łańcucki zrealizuje dwie inwestycje drogowe:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1522R w Krzemienicy
Wartość zadania: 6 mln 2 tys. 560 zł 50 gr
Zakładany okres realizacji: od sierpnia 2024 r. do lipca 2025 r.
W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane na odcinku drogi o długości 2744 m.b.
Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez: budowę nowego odcinka chodnika w km 0+025-0+243 po stronie lewej, budowę nowego odcinka chodnika w km 2+072-3+171 po stronie prawej, przebudowę przejścia dla pieszych w km 0+020 poprzez zwiększenie dostrzegalności optycznej oznakowania i wykonanie oświetlenia zgodnie z wytycznymi dla przejść o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.
Inwestycja znacząco podniesie standard techniczny drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni jezdni i dostosowanie parametrów geometrycznych drogi do kategorii powiatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę odwodnienia drogi celem zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego.
Przedmiotowa droga prowadzi przez miejscowość Krzemienica i jest bezpośrednio skomunikowana z drogą wojewódzką 881 i drogą krajową nr 94 oraz terenami inwestycyjnymi położonymi w styku skrzyżowania dróg DK94 i DP1522R.
W bezpośrednim sąsiedztwie drogi znajdują się Zespół Szkół, dwa kościoły, ośrodek zdrowia z apteką, ochotnicza straż pożarna. Ponadto droga prowadzi do stadionu sportowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1518R w Budach Łańcuckich
Wartość zadania: 6 mln 576 tys. 137 zł
Zakładany okres realizacji: od sierpnia 2024 r. do lipca 2025 r.
W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane na odcinku drogi o długości 1916 m.b.
Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę nowego odcinka chodnika w km 6+406,00 - 7+291,50 po stronie lewej, budowę nowego odcinka chodnika w km 7+287,31 – 7+502,43 po stronie prawej, przebudowę chodnika w km 7+511,68 – 8+250,82 po stronie prawej. Inwestycja znacząco podniesie standard techniczny drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni jezdni i dostosowanie parametrów geometrycznych drogi do kategorii powiatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę odwodnienia drogi celem zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego.
Przedmiotowa droga łączy miejscowości Korniaktów Południowy – Budy Łańcuckie - Świętoniowa i jest bezpośrednio skomunikowana z drogami powiatowymi 1515R, 1516R, 1517R. W bezpośrednim sąsiedztwie z przedmiotową drogą znajduje się szkoła, obiekt sportowy i ochotnicza straż pożarna. Ponadto droga prowadzi do obiektu sakralnego w Korniaktowie Południowym. Droga prowadzi do miejscowości Białobrzegi w której zlokalizowane są tereny inwestycyjne.