Powiat łańcucki na V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie

09-04-2019

Starosta łańcucki Adam Krzysztoń uczestniczył w V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie, w dniu 8 kwietnia 2019 r. biorąc udział w panelu dyskusyjnym: "Efektywna redystrybucja środków na ochronę zdrowia pomiędzy województwami. Nowe modele finansowania ochrony zdrowia na poziomie JST".
Paneliści dyskutowali o tym, czy algorytm podziału środków gwarantuje efektywne, zrównoważone zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych na terenie całego kraju? W jaki sposób dzielić środki budżetowe na zdrowie pomiędzy województwa? W jaki sposób dzielić środki budżetowe pomiędzy poszczególne sektory ochrony zdrowia oraz dyscypliny medyczne, aby wyrównać nierówności w obrębie całego kraju, jak i poszczególnych województw? Czy nie byłoby właściwsze dzielenie środków na większe makroregiony niż na województwa? W jaki sposób analizować nierówności w dostępie do świadczeń? Jak powinno wyglądać kontraktowanie i finansowanie świadczeń: model centralny czy regionalny? Przedstawiono też innowacyjne modele finansowanie ochrony zdrowia na poziomie regionu: regionalna dodatkowa składka zdrowotna, granty samorządu województwa dla POZ.
Gościem specjalnym panelu była sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.
Paneliści:
starosta łańcucki Adam Krzysztoń
wykładowca Uczelni Łazarskiego Jerzy Gryglewicz
dyrektor mazowieckiego oddziału wojewódzkiego NFZ Filip Nowak
poseł na Sejm RP Krzysztof Ostrowski
profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Maria Węgrzyn
Moderowali:
Małgorzata Gałązka- Sobotka dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uniwersytety Łazarskiego
Marek Wójcik pełnomocnik Zarządu ds. Legislacyjnych Związku Miast Polskich