Powiat Łańcucki inwestuje w infrastrukturę oświatową

09-05-2023

8 maja 2023 r. w Łańcucie zawarto umowę pomiędzy Powiatem Łańcuckim a spółką Firma Usługowa „GRZEŚKI” Sp. z o.o. reprezentowaną przez Grzegorza Kastoris-Sudoła - Prezesa Zarządu, na modernizację budynku Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie wraz z otoczeniem.

Powiat Łańcucki reprezentowali starosta łańcucki Adam Krzysztoń i wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, a obecni byli Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP , wicedyrektor ZS nr 2 im. Jana Kochanowskiego p. Joanna Kamińska oraz naczelnik wydziału organizacyjnego łańcuckiego starostwa p. Danuta Ozga.

Realizowana inwestycja obejmuje modernizację budynku szkoły oraz budowę kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą (boisko do gry w piłkę nożną 25,0 x 16,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne 40,0 x 20,0 m do gry w piłkę koszykową, siatkową oraz piłkę ręczną z nawierzchnią sztuczną poliuretanową, boisko do streetball 9,8 x 9,0 m do gry w piłkę koszykową z nawierzchnią sztuczną poliuretanową, bieżnie do skoków w dal wraz z łapaczem piasku oraz ogrodzeniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu.

Zamówienie jest realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”

Termin realizacji umowy to 8 października 2023 r., ale już od nowego roku szkolnego uczniowie będą mogli korzystać z długo wyczekiwanych boisk.

Wartość inwestycji wynosi 2 179 560,00 zł, z czego dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1 999 200,00 zł Wkład Powiatu to 180 360,00 zł.