Powiat łańcucki dotknięty nawałnicą

27-06-2020

Dwa zerwane mosty na drogach powiatowych to tylko część strat jakie przyniosła wczorajsza nawałnica, która przeszła nad powiatem łańcuckim. Obecnie trwa szacowanie strat. Poszkodowane gminy odwiedził premier Mateusz Morawiecki, zapewniając że otrzymają wsparcie od rządu oraz pomoc ze strony zawodowych żołnierzy.

Najbardziej ucierpiały gminy wiejskie Łańcut i Markowa gdzie wystąpiły z brzegów Sawa, Husówka i Markówka, lokalne rzeczki, mające na co dzień kilkadziesiąt centymetrów głębokości. Dwie godziny nawalnego deszczu spowodowały podtopienia w Tarnawce, Husowie, Markowej, Handzlówce, Albigowej, Wysokiej, Soninie i Głuchowie.

Ze skutkami nawałnicy w poszkodowanych miejscowościach powiatu łańcuckiego walczy 10 zastępów Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 38 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnej (również spoza powiatu łańcuckiego). Wojewoda Podkarpacki skierowała do pomocy Wojska Obrony Terytorialnej. Cały czas trwają działania związane z usuwaniem skutków powodzi opadowej na terenie powiatu. Komisje gminne szacują straty. 

Nieprzejezdne, a w związku z tym zamknięte są drogi powiatowe: nr 1546 R - Husów – Tarnawka –(gr. powiatu) Hadle Szklarskie oraz  nr 1547 R - Albigowa- Handzlówka.

Gmina Markowa:

- w Tarnawce podtopieniu bądź zalaniu uległo około 50 budynków mieszkalnych, gospodarczych, w tym magazyn gminny, stadion sportowy, plac zabaw, szkoła podstawowa oraz budynek centrum kultury. Około 40 osób ewakuowano;

- w miejscowości Tarnawka zniszczeniu uległa również droga powiatowa nr 1546 R, zerwany został asfalt oraz most, uszkodzone zostały przepusty;

- zniszczeniu uległa również gminna infrastruktura drogowa, w tym nawierzchnie, mosty, przepusty, kładki oraz rowy;

- w Husowie uszkodzona wskutek podmycia została  droga powiatowa nr 1544 R oraz drogi gminne wraz z infrastrukturą (nawierzchnie, mosty, przepusty, kładki oraz rowy);

- uczynniły się osuwiska przy drodze powiatowej oraz drogach gminnych;

- w Markowej podtopieniu bądź zalaniu uległo około 150 budynków mieszkalnych, gospodarczych, działalności gospodarczej, użyteczności publicznej, w tym Szkoła Podstawowa, sklepy, dom weselny;

- zniszczeniu uległa również gminna infrastruktura drogowa, w tym nawierzchnie, mosty, przepusty, kładki oraz rowy;

- obecnie wszyscy powrócili do swoich domów, trwa sprzątanie i szacowanie strat.

Gmina Łańcut:

- w Handzlówce podtopionych bądź zalanych uległo kilkanaście gospodarstw, oraz budynek działalności gospodarczej;

- zniszczeniu uległa droga powiatowa nr 1547 R, zerwany został również most powodując zamkniecie drogi;

- zniszczeniu bądź uszkodzeniu uległa również gminna infrastruktura drogowa, w tym nawierzchnie, mosty, przepusty, kładki oraz rowy;

-  w miejscowości Albigowa zalanych zostało około 50 posesji. Fala powodziowa przeszła przez posesję szkoły podstawowej, przedszkola, Domu Seniora;

- zniszczeniu bądź uszkodzeniu uległa również gminna infrastruktura drogowa;

- w Wysokiej podtopionych zostało ok. 40 posesji;

- w Soninie zalane zostały piwnice w budynkach mieszkalnych;

- w Głuchowie zalanych lub podtopionych jest około 50 budynków.

Informacje opracowano na podstawie danych otrzymanych z poszczególnych Urzędów Gmin

fot.Bernadetta Bróż, Piotr Dubiel oraz archiwum Starostwa Powiatowego w Łańcucie