Posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

13-07-2021

Juz po raz trzeci odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, którego przewodniczącym jest Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Podczas posiedzenia członkowie rady podsumowali aktywność przedsiębiorstw i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Omawiali także perspektywy pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizacje nowych inwestycji, a także możliwości pozyskania środków finansowych dla lokalnych firm na przyszłe lata.

Rada Rozwoju Obszarów Gospodarczych skupia się w swoim działaniu na wspieraniu kształcenia zawodowego, promowaniu PSI oraz wspieraniu inwestycji lokalnych, jak chociażby w organizacji Festiwalu Muzycznego w Mielcu. Z przedstawionych statystyk podsumowujących aktywność przedsiębiorców roku 2020 na Podkarpaciu wynikło jak duży procent w lokalnej gospodarce mają mali i średni przedsiębiorcy. Główne obszary działań to tworzywa sztuczne (20%), lotnictwo (11%), motoryzacja (11%). W przeciągu ostatniego roku dzielność Rady zapewniła 3,1 mld zł wsparcia lokalnym przedsiębiorcom oraz utrzymała 1 265 miejsc pracy.

Omawiano też nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającą rozrządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielającej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Obniża ona koszty nowych inwestycji oraz zwiększa pulę przedsiębiorców, którzy mogą korzystać ze wsparcia rządu. Najważniejszą zmianą w nowelizacji jest obniżenie kosztów kwalifikowanych nowych inwestycji o 50%.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego – Paweł Wais zaprezentował możliwość pozyskania środków finansowych na tworzenie, przygotowanie lub uzbrojenie terenów inwestycyjnych przez JST w ramach założeń programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. W swojej prezentacji zawarł ogólny temat Generatora Ofert Inwestycyjnych, bazę ofert inwestycyjnych RARR oraz strategii rozwoju województwa na kolejne 10 lat w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.

Tekst: A. Magda
Zdjęcia: M. Romankiewicz
Biuro prasowe UMWP

Źródło: https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8409-posiedzenie-rady-rozwoju-obszaru-gospodarczego