Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

04-12-2019

W dniu 3 grudnia br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń. Główne tematy posiedzenia to: omówienie działań organizacyjno – logistycznych oraz prewencyjnych podejmowanych przez służby, celem przygotowania się do sezonu zimowego oraz analiza aktualnej sytuacji związanej z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele gmin, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz dyrektorzy jednostek powiatowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, którzy przekazali informacje na temat gotowości do działań związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. W trakcie spotkania omówiono przygotowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie do zimowego utrzymania szlaków komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania i sposobu zabezpieczenia miejsc wrażliwych powodujących utrudnienia w przejezdności dróg powiatowych. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie Pan bryg. Jacek Rejman przypomniał o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą Czad (tlenek węgla) oraz przedstawił praktyczne porady w zakresie bezpieczeństwa w sezonie jesienno-zimowym. Ze statystyk straży pożarnej wynika, że każdy sezon grzewczy w Polsce to około stu ofiar tlenku węgla. Przyczyną tragedii jest najczęściej nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i brak wyobraźni (link do poradnika zawierającego podstawowe informacje dotyczące tlenku węgla).

Aktualną sytuację związaną z występowaniem ASF przedstawił Pan Leszek Bar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łańcucie, który powiedział, że w związku z wystąpieniem kolejnych przypadków choroby u dzików na terenie województwa podkarpackiego, decyzją wykonawczą Komisji (UE) powiększony został zasięg obszaru ochronnego („strefa żółta”), w którym znalazły się trzy gminy z terenu powiatu łańcuckiego – Gmina Białobrzegi, Gmina Żołynia oraz Gmina Rakszawa (link do aktualnej mapy przedstawiającej aktualny zasięg stref i obszarów objętych restrykcjami). Zwracamy się z apelem o przestrzeganie zaleceń przekazywanych przez samorządy oraz służby weterynaryjne w celu uniknięcia szerzenia się tej choroby i zmniejszenia strat powstałych z tego tytułu – zarówno dla lokalnej gospodarki jak i mieszkańców województwa. W celu ochrony stada przed afrykańskim pomorem świń konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji. Warto przy tym kierować się wskazaniami opracowanymi przez Państwowy Instytut Weterynarii - Państwowy Instytut Badawczyw Puławach  (link do najważniejszych informacji z zakresu ASF - zakładka Komunikaty ASF).

WAŻNE TELEFONY

112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy

997 – numer alarmowy Policji

998 – numer alarmowy Straży Pożarnej

999 – numer alarmowy Państwowego Ratownictwa Medycznego

17 225 74 48 – telefon dyżurny Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie. Pod tym numerem telefonu w godz. od 4:00 do 22:00 można uzyskać informację o warunkach panujących na drogach powiatowych w okresie zimowym.              

987- bezpłatna, całodobowa infolinia informacyjno – koordynująca Wojewody Podkarpackiego. Pod tym numerem można uzyskać informacje m. in. na temat placówek noclegowych oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Pliki do pobrania