Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

05-07-2019

W dniu 4 lipca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń. Główne tematy posiedzenia to: ocena stanu zabezpieczenia sanitarnego ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, analiza działań służb w zakresie podejmowanych inicjatyw związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wypoczynku oraz omówienie nowego planu zarządzania kryzysowego powiatu łańcuckiego.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, dyrektorzy jednostek powiatowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Podczas posiedzenia omówiono działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące m. in. bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania realizowane przez Komendę Powiatową Policji, a związane z bezpiecznym wypoczynkiem, to przedwakacyjna edukacja dzieci i młodzieży, edukacja małoletnich podczas  kolonii i półkolonii, dodatkowe patrole policyjne we wszystkie atrakcyjne turystycznie. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zwrócił uwagę na kwestie związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków wypoczynku, w szczególności zorganizowanie wypoczynku w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej. Podkreślono rolę i znaczenie kontroli obiektów i terenów pod kątem weryfikacji spełnienia przez nie wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawiono katalog obowiązków, zasad postępowania i współpracy organizatorów wypoczynku z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Korzystając z wakacyjnego wypoczynku pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa, każdy musi zwracać uwagę na różnego rodzaju zagrożenia, jakie może spotkać podczas wakacji. Właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Zachęcamy do skorzystania i zapoznania się z materiałami zamieszczonymi poniżej. Znajdziecie tu Państwo przydatne informacje z zakresu bezpieczeństwa przygotowane przez ekspertów Tatrzańskiego Parku Narodowego czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Planując wypoczynek nad wodą można zapoznać się z serwisem kąpieliskowym przygotowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Serwis kąpieliskowy to portal informacyjny, o jakości wody w kąpieliskach, zawierający oznakowany na mapie Polski - wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk:  https://sk.gis.gov.pl/?go=content&id=7