Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

10-12-2018

W dniu 7 grudnia br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń. Główne tematy posiedzenia to: omówienie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie przygotowania do sezonu zimowego oraz analiza przygotowania służb w zakresie wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych w sezonie zimowym.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, dyrektorzy jednostek powiatowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, którzy przekazali informacje na temat gotowości do działań związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. Ponadto w trakcie spotkania omówiono przygotowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie do zimowego utrzymania szlaków komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania i sposobu zabezpieczenia miejsc wrażliwych powodujących utrudnienia w przejezdności dróg powiatowych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie Pan bryg. Bogusław Golenia przypomniał o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą czad (tlenek węgla) oraz przedstawił praktyczne porady w zakresie bezpieczeństwa w sezonie jesienno-zimowym. Ze statystyk straży pożarnej wynika, że każdy sezon grzewczy w Polsce to około stu ofiar tlenku węgla. Przyczyną tragedii jest najczęściej nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i brak wyobraźni. Poniżej udostępniamy poradnik zawierający podstawowe informacje dotyczące tlenku węgla.

Pamiętaj o bezdomnych

Apelujemy o troskę wobec osób szczególnie narażonych na skutki niskich temperatur tj. bezdomnych, nieporadnych życiowo czy incydentalnie znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Przekazanie Policji informacji o człowieku, który znalazł się w takich okolicznościach może uratować mu życie. Więcej znajdziesz tutaj

Usuwaj sople

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca       1994 r. Prawo budowlane, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do usuwania sopli, brył lodowych, nawisów śnieżnych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynkach.

WAŻNE TELEFONY
112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy                                                                                          

997 – numer alarmowy Policji
998 – numer alarmowy Straży Pożarnej
999 – numer alarmowy Państwowego Ratownictwa Medycznego

17 225 74 48 – telefon dyżurny Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie. Pod tym numerem telefonu w godz. od 4:00 do 22:00 można uzyskać informację o warunkach panujących na drogach powiatowych w okresie zimowym.                                                           

987- bezpłatna, całodobowa infolinia informacyjno – koordynująca Wojewody Podkarpackiego. Pod tym numerem można uzyskać informacje m. in. na temat placówek noclegowych oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Pliki do pobrania