Posiedzenie Konwentu Samorządów Powiatu Łańcuckiego

19-06-2007

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego przedstawili założenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami z uwzględnieniem powołania Zakładu Gospodarki Odpadami „Leżajsk – Przeworsk – Łańcut”. Następnie przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego omówił obowiązki samorządów gminnych i powiatowych w zakresie gospodarki odpadami w świetle aktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Cele Gospodarki Odpadami Komunalnymi wynikające z Krajowego Planu Gospodarki  Odpadami.


W kolejnym punkcie spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łańcucie omówił procedury zatwierdzenia zakładów branży mięsnej zgodnie z art. 20 ustawy
o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz przedstawił analizę stanu sanitarno – higienicznego oraz infrastruktury w świetle przeprowadzonej kontroli doraźnej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łańcucie w maju 2007 r.

przyg. A.Świerk