Ponadnarodowa Mobilność Uczniów z powiatowego ZS Nr 2 w Łańcucie

25-08-2023

  Szkoły Powiatu Łańcuckiego biorą udział w międzynarodowych projektach. W dniach od 28 maja do 3 czerwca 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie wzięli udział w projekcie ,,Jedna Europa - wiele talentów”, realizowanym w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dzięki projektowi uczniowie z powiatowej szkoły ZS Nr 2 w Łańcucie wyjechali do Lizbony, gdzie z grupą młodzieży z portugalskiej szkoły średniej wymieniali się doświadczeniami oraz prezentowali swoje kierunki kształcenia. Działania te rozwijały kreatywność i pomysłowość w zakresie tworzenia informacji, wzmacniały kompetencje językowe i interpersonalne młodzieży, takie jak praca w grupie, komunikacja oraz wystąpienia publiczne. Po zajęciach w szkole uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić Lizbonę. Poznawali zwyczaje i tradycje kulturowe Portugalii, mogli skosztować tradycyjnych portugalskich potraw. Dla wszystkich uczestników był to bardzo ciekawy i obfity w doświadczenia czas poznawania europejskiego kraju, wysuniętego najbardziej na zachód naszego kontynentu.