Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół Technicznych od FirmyDevelopres & RYWAL

26-03-2024

W dniu 21 marca 2024 r. do pracowni budownictwa w Zespole Szkól Technicznych w Łańcucie została przekazana kolejna partia pomocy dydaktycznych wykonanych przez Firmę Developres & RYWAL, która to od listopada 2019 r. objęła patronatem zawód technik budownictwa. Pomoce dydaktyczne dotyczą upoglądowienia zagadnień omawianych w czasie zajęć lekcyjnych z zakresu technologii robót wykończeniowych. Przedstawiają one model ścianki działowej oraz model podłogi na stropie żelbetonowym.  Projekt wykonania pomocy dydaktycznych został skonsultowany z panią mgr inż. Anną Grzybowską – nauczycielem przedmiotów budowlanych, zaś samo wykonanie odbyło się pod nadzorem Pana mgr inż. Wojciecha Staszkiewicza – dyrektora ds. Inwestycji Developres sp. z o.o. sp. komandytowa oraz Pana mgr inż. Łukasza Furtaka.

Warto przypomnieć, że w okresie wcześniejszym pracownia budownictwa w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie wzbogaciła się o modele elementów konstrukcyjnych stosowanych w rozwiązaniach w technologii monolitycznej oraz modele zespołu połączeń spawanych i połączeń śrubowych dla technologii konstrukcji stalowych. Wszystkie modele zostały wykonane bardzo estetycznie z rzeczywistych materiałów stosowanych w technice budowlanej, zawierają szczegółowy opis elementów składowych, są dostosowane do realizacji treści programowych wynikających z programu kształcenia zawodowego.

W imieniu społeczności Zespoły Szkół Technicznych w Łańcucie za wniesiony wkład pracy w wzbogacanie wyposażenia pracowni budownictwa składamy serdeczne podziękowania Zarządowi firmy Developres & RYWAL oraz Panom: mgr inż. Wojciechowi Zmora, mgr inż. Łukaszowi Furtek wraz zespołem firmy Rywal sp. z o.o. sp. komandytowa.

Tekst: Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie