Podpisano umowę na remont Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie

26-06-2024

26 czerwca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie miało miejsce podpisanie umowy na realizację remontu Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, pomiędzy Powiatem Łańcuckim reprezentowanym przez starostę łańcuckiego Adama Krzysztonia i wicestarostę łańcuckiego Barbarę Pilawa-Kraus a spółką ALECO LEŻAJSK Sp. z o.o. reprezentowaną przez pana Mateusza Kamińskiego członka Zarządu Spółki

W ramach prac wykonane zostaną:

✅remont pomieszczeń parteru i piętra budynku nr 1,

✅remont budynku nr 2

✅mycie i malowanie poszycia dachowego,

✅wymiana fragmentów skorodowanych rynien,

✅uzupełnienie tynków na kominach

✅obłożenie czap kominowych blachą.

Kwota zadania to 810 201,82 zł brutto.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych zawartej z Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, za pośrednictwem którego 50 % wartości jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.