Po pierwszej sesji w Powiecie Łańcuckim

19-11-2018

  Na pierwszej inauguracyjnej sesji w poniedziałek 19 listopada 2018 r. Rada Powiatu Łańcuckiego wybrała na starostę łańcuckiego Adama Mieczysława Krzysztonia z Kraczkowej, dotychczasowego starostę, który otrzymał najlepszy wynik w ostatnich wyborach do samorządu powiatowego 2016 głosów. Starosta Krzysztoń zaproponował na swego zastępcę dotychczasowego wicestarostę Barbarę Pilawę-Kraus z Łańcuta oraz trzech społecznych Członków Zarządu Powiatu Łańcuckiego: Halina Golec z Pogwizdowa, Jana Kiliana z Markowej i Mariana Kurka z Korniaktowa Północnego.

  Przewodniczącym Rady Powiatu Łańcuckiego został wybrany Marek Wojciech Uberman z Łańcuta a na stanowiska dwóch wiceprzewodniczących zostali wybrani Barbara Brudniak z Kopanie Żołyńskie i Paweł Piotr Skoczowski z Kraczkowej. Pod nowym kierownictwem Rada Powiatu bardzo sprawnie podejmowała wszystkie uchwały realizując w całości rozszerzony porządek sesji.

  Również na tej sesji Rada Powiatu Łańcuckiego ustaliła skład stałych komisji rady i wybrała na przewodniczących komisji następujące osoby: Komisji Rewizyjnej - Ryszarda Kuchę z Łańcuta, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji – Józefa Franciszka Buka z Krzemienicy, Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej – Dariusza Karola Kurasia z Rakszawy, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – Mariusza Piotra Rejmana z Krzemienicy, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - Krzysztofa Wawro z Brzózy Stadnickiej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Zbigniewa Grada z Soniny.

  Starosta wraz z Członkami Zarządu Powiatu Łańcuckiego, a także cały skład prezydium Rady Powiatu Łańcuckiego to radni wybrani z listy KW Prawo i Sprawiedliwość, którzy w obecnej kadencji dysponują większością 14 radnych. Drugi Komitet Wyborczy Wyborców W Trosce o Powiat Łańcucki wprowadził 7 radnych. Na wniosek starosty Adama Krzysztonia na stanowisko wicestarosty łańcuckiego została wybrana przez Radę Powiatu Barbara Pilawa-Kraus, która w obecnej kadencji nie jest radną. We władzach Powiatu Łańcuckiego znaleźli się reprezentanci wszystkich sześciu gmin z terenu powiatu i miasta Łańcuta.

  Przed otwarciem sesji ślubowanie złożyło 21 nowo wybranych radnych powiatowych. Są to: Janusz Stanisław Bester, Barbara Brudniak, Józef Franciszek Buk, Halina Golec, Zbigniew Grad, Jan Kilian, Kamil Kilian, Adam Mieczysław Krzysztoń, Ryszard Kucha, Dariusz Karol Kuraś, Marian Kurek, Michał Aleksander Mac, Jan Magoń, Jan Panek, Jakub Maciej Reizer, Mariusz Piotr Rejman, Monika Beata Roman, Paweł Piotr Skoczowski, Wojciech Jerzy Szura, Marek Wojciech Uberman, Krzysztof Wawro.

oprac. Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego