Pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich

30-01-2020

Starosta łańcucki Adam Krzysztoń, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Polskich, brał 28 stycznia udział w pierwszym w roku bieżącym posiedzeniu, które miało miejsce w Warszawie. 

W trakcie posiedzenia podpisano list intencyjny o współpracy ZPP z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poruszono również tematy dotyczące organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego, nakładania przez wydziały komunikacji kar za niedopełnienie obowiązku rejestracji i zgłoszeń zbycia i nabycia pojazdów oraz, po raz kolejny, poruszono dramatyczną sytuację szpitalnictwa powiatowego.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in.sekretarz stanu z Ministerstwa Infrastruktury Rafał Weber oraz Dorot Gołąb-Bełtowicz z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.