Pan Marek Kuźniar dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie przeszedł na emeryturę

12-01-2022

12 stycznia 2022 r., Zarządu Powiatu Łańcuckiego, złożył Panu Markowi Kuźniarowi dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie, w związku z zakończeniem aktywności zawodowej i przejściem na emeryturę, podziękowania za lata współpracy i zaangażowanie w rozwijaniu  potencjału gospodarczego naszego powiatu.

Kierując Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie, Pan Marek Kuźniar cechował się kompetencją i zaangażowaniem, które pozwoliły wielu osobom bezrobotnym odnaleźć się na rynku pracy. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności, które przyniosły wymierne korzyści w przeciwdziałaniu bezrobociu. Organizując, wraz ze swoimi pracownikami Powiatowe Targi Pracy włączał się w kreowanie rozwoju łańcuckiego rynku pracy. Dziękujemy za wszystkie działania, które prowadziły do skutecznego zarządzania rynkiem pracy na terenie powiatu łańcuckiego.