Otwarto nowy pawilon zabiegówki w Łańcucie

22-09-2019

21 września 2019 r. miała miejsce uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego pawilonu łańcuckiego szpitala. W ciągu 18 miesięcy został wybudowany nowy pawilon zabiegowy Powiatowego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie on systematycznie wyposażany w nowoczesny sprzęt medyczny, by w październiku 2019 r. przyjąć pierwszych pacjentów. W dniu 30 kwietnia 2019 r. wykonawca firma Skanska S.A. w terminie zakończyła tę inwestycję.

Wybudowany został nowoczesny pawilon szpitalny zaprojektowany przez firmę Atelier 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kłodnickiej 16 o powierzchni zabudowy 3 170,6 m. kw., powierzchni użytkowej 6 042,98 m. kw., kubaturze 31 734,3 m. sześc. W ramach robót budowlanych wykonane zostały 327 pomieszczenia, a w nich instalacje: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych. Wykonano też zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, oświetlenia terenu, a także przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i instalacji cieplnej. Przebudowana została sieć teletechniczna, dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc postojowych, budowa tlenowni wraz z fundamentem i zbiornikiem tlenu. Na pierwszym piętrze został zlokalizowany 6-łóżkowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Zorganizowany został w formie dwóch sal dla pacjentów (5-osobowej i 1-osobowej - izolatki). Przy sali 5-osobowej z zapewnionym wglądem przez przeszklenie do izolatki zlokalizowane zostało stanowisko dozoru pielęgniarskiego 2-osobowego. Na pierwszym piętrze został zlokalizowany blok operacyjny, w ramach którego są: trzy sale operacyjne, w tym jedna z przystosowana do cięć cesarskich, sala wyburzeniowa dla 3-osób, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomocnicze, pokoje lekarskie, pielęgniarek i oddziałowej, sala pooperacyjna. Na każdej z trzech sal bloku operacyjnego zostały zamontowane kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne oraz specjalistyczne lampy operacyjne.

  W nowym pawilonie będą się znajdować oddziały chirurgiczny – 20 łóżek, urazowo – ortopedyczny – 12 łóżek, ginekologiczno – położniczy – 24 łóżka, pediatryczny – 14 łóżek, neonatologiczny – 11 łóżeczek. Od jesieni tego roku pacjenci będą przyjmowani w jednej wspólnej Izbie Przyjęć, gdzie na miejscu będą mogli korzystać z nowych pracowni diagnostycznych (USG, RTG, MR, TK, pracownia endoskopowa), które będą zlokalizowane na parterze nowego pawilonu obok Izby Przyjęć.

  Zarząd Województwa Podkarpackiego dofinansował ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn.: „Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów” kwotą około 9 mln 400 tys. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  Prezes Zarządu „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. Łukasz Wais, dziękując za pozyskane środki finansowe od Zarządu Województwa Podkarpackiego podkreślił, że dzięki ogromnej determinacji radnych Rady Powiatu Łańcuckiego i Zarządu Powiatu Łańcuckiego, a także pracowników powiatowego szpitala było możliwe zrealizowanie tej największej inwestycji w historii samorządu Powiatu Łańcuckiego. Na realizację projektu „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. zaciągnęło kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zarząd i Rada Powiatu Łańcuckiego zadecydowały o udzieleniu wsparcia finansowego, które ma pozwolić co roku Spółce spłacać 1,5 mln zł raty od zaciągniętego kredytu. Natomiast Spółka ma ponosić pozostałe koszty związane z obsługą kredytu. W ciągu 27 lat łącznie z budżetu Powiatu Łańcuckiego na inwestycje w powiatowym Szpitalu Św. Michała Archanioła w Łańcucie zostanie przeznaczona kwota 43 mln 700 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 50 mln 800 tys.

  Warto podkreślić, że nowy pawilon będzie skomunikowany z już istniejącym budynkiem nr 1 (oddziały wewnętrzny i kardiologiczny), a także z pawilonem nr 4. Celem głównym projektu to zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie oraz lepsza dostępność usług społecznych dla pacjentów. Dzięki tej inwestycji będzie zapewniona ciągłość świadczeń medycznych, kompleksowość oraz interdyscyplinarność. Poprawią się warunki pobytu w szpitalu pacjentów, korzystających z usług medycznych.

  Wybudowanie pawilonu diagnostyczno-zabiegowego zakończy ponad dwudziestoletni okres dostosowywania się powiatowego Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie do współcześnie obowiązujących standardów.

Tekst: Robert Kochman

Zdjęcia: Robert Kochman, Józef Fajger, Archiwum Starostwa Powiatowego w Łańcucie

O wydarzeniu napisali: 

https://rzeszow.tvp.pl/44495847/nowy-pawilon-centrum-medycznego-w-lancucie-juz-gotowy?fbclid=IwAR3I1heWf2WtOuImKcoholSatMY8iGUcsklAkhUPZ7YWqgPRExdphDvgqaE

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-pawilonu-diagnostyczno-zabiegowego-szpitala-sw-michala-archaniola-w-lancucie/

https://lancut.org/2019/09/21/nowy-pawilon-diagnostyczno-zabiegowy-centrum-medycznego-w-lancucie-juz-otwarty/?fbclid=IwAR1QhC92pkQHpt1FhiE3eIYQ_XBJ3F9FAd6dpx9GTiZopllnVuPQJaFdMvs

http://www.lancut.gada.pl/aktualnosc,4566,0,0,0,Oficjalne-otwarcie-pawilonu.html?fbclid=IwAR2pBmJDXUXL8O5Ac2dbiiMP212NV3_IWxkaH7Hv30ADpdj2nhPSRbUC1VA

https://www.facebook.com/pg/StanislawKruczekPL/photos/?tab=album&album_id=1363623067147213&__xts__%5B0%5D=68.ARBP0p2RWos4pheXoVrdX_oXcErenmerN0tuxaRvz5uZQucSOEI7YGUY_P8LOUASMeSJOY22GNYzMqGGshWSf6IB2HhQrd3D-l9q_Ee2MGYcQIUZ_TxEq4zD7gwZdGuK-OrQodeDIytlJa_Ytc6j8frWamkmKQ9kxaq0Ux-ANdSsFitH_F80IbhsZkc7T14SwT4P0INcWL3QeDKdBs9n6nD88AOrIl7ilRf5VIbMKlGKVHP_kiv1JwQII_HfwayfxAVR6BF0p8kljDik7pVshH0u7YQX1weaHKqtkwLYAEPibzO75EGZWqnvkn_6xM_8QAFNmzEHvQLbFNuJN8LNq1L5oG03e8Pdp1GWNi0U-WULHzPGS7Cx2oZsDgLD1xrGwgvTdcFNZ18-ewzmJkaLhDoX07CMlGb1_GxV-z-vnavZFnKjmoWbXgSijdAAFe_QnzD38vBGyKsz4a_Ys3vIIw&__tn__=-UCH-R