Oświadczenie Prezesa Centrum Medycznego w Łańcucie

02-12-2022

OŚWIADCZENIE

W związku ze wzmożonym medialnym zainteresowaniem trudną sytuacją, w jakiej znalazł się Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie niniejszym oświadczam, że sytuacja ta spowodowana jest brakiem na rynku pracy lekarzy psychiatrów.

Kliniczny Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Łańcucie funkcjonuje od 2006 roku prowadząc oddział stacjonarny, dzienny i poradnię. Od czasu pandemii Covid-19 z uwagi na duży wzrost ilości pacjentów oddział ten pracuje w trudnych warunkach - ponadnormatywnym obłożeniem i brak lekarzy psychiatrów

Staramy się pozyskać dodatkową kadrę medyczną, która zapewni prawidłową pracę oddziału.

http://oferta.pracy.cm-lancut.pl

Oświadczam, że podejmowane będą wszelkie działania zmierzające do zapewnienia dalszego działania Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Medycznym w Łańcucie.