Ośrodek Interwencji Kryzysowej OIK

16-03-2006

Od  2003 r.  przy Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Łańcucie  działa  Ośrodek Interwencji Kryzysowej  OIK.
Celem  powstania OIK było  zagwarantowanie  mieszkańcom powiatu łańcuckiego możliwości skorzystania z natychmiastowej pomocy w przypadku nieoczekiwanego znalezienia się w sytuacji kryzysowej .


OIK oferuje pomoc osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej – ofiarom przemocy – kobietom i dzieciom, lub osobom znajdującym się w innej   sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania  powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności. Proponowane formy służą wsparciu emocjonalnemu osoby będącej w kryzysie.
Prowadzone są konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne, a także zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia  terapeutyczne dla dzieci i młodzieży o zaburzonym zachowaniu, terapia rodzin, konsultacje  psychologiczne.


OIK prowadzi grupy wsparcia dla różnych grup społecznych. Z pomocy w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia korzystać mogą osoby uzależnione, współuzależnione, osoby z przemocy domowej, w tym osoby stosujące przemoc, młodzież i dzieci z zaburzonym zachowaniem, osoby z problemami adaptacyjnymi po wyjściu z zakładu karnego oraz osoby będące w innych sytuacjach kryzysowych.

Godziny Konsultacji w OIK:
 psychologiczne
- poniedziałek   14:30  - 16:30
- środa   13:00  -  15:00
- piątek   15:00  -  17:00
 pedagogiczne
- wtorek   14:15  -  15:45
- czwartek  14:00  -  15:30
 prawne
- wtorek   15:30  -  17:00
 socjologiczne
- w godzinach pracy OIK

Telefon interwencyjny:     tel. (0-17) 225-80-28 
-   wtorek    15:00  -  17:00
-   piątek     15:00  -  17:00
Porady  drogą  elektroniczną:      e-mail:     

Ośrodek  czynny :  poniedziałek - piątek  7:00 - 17:00

tel. (017) 225 80-28

fax (017) 225-69-69

ul. Piłsudskiego 70/5,   37-100 Łańcut