OSP Kraczkowa włączona do Krajowego Systemu

25-08-2019

  W niedzielę 18 sierpnia 2019 r. w Kraczkowej przed miejscową remizą OSP miała miejsce uroczystość włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczkowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to 14 jednostka na terenie powiatu łańcuckiego i 322 w województwie podkarpackim, która osiągnęła wymagany prawem na tyle wysoki poziom szkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt przeciwpożarowy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydał w tej sprawie stosowną decyzję.

  Oprawioną w ramki decyzję wręczali st. bryg. Daniel Dryniak Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, który tylko w tym roku wystarał się o dofinansowanie do zakupu czterech wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu powiatu łańcuckiego.

  Prezes OSP Kraczkowa druh Krzysztof Czapka dumny z osiągnięć swoich strażaków ochotników, podkreślił, że są oni w stanie w ciągu 6 minut zameldować się w remizie, by wyruszyć do akcji bojowej. Szybki sposób ich powiadamiania poprzez telefony komórkowe, to jeden z elementów nowoczesnych rozwiązań stosowanych obecnie przez straż. OSP Kraczkowa ma też jako jedna z pierwszych jednostek w powiecie łańcuckim patrolować swój teren za pomocą drona, co pozwoli jej szybciej zlokalizować zagrożenia i podjąć stosowne działania. Dotychczas OSP Kraczkowa w ciągu roku brała udział w około 50 akcjach, ale teraz może być ich więcej.

  Ten szczególny dzień dla OSP Kraczkowa będzie długo pamiętany również z tego powodu, że zbiegł się z obchodami jubileuszu 650-lecia lokacji wsi Kraczkowa. Z tej okazji umieszczono przydrożny obelisk zlokalizowany naprzeciw remizy. Prowadzący konferansjerkę Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Paweł Skoczowski odczytał zapisane na nim słowa: „1369-2019 pokoleniom tworzącym historię tego miejsca w 650. rocznicę lokacji wsi mieszkańcy”. Odsłonięcia tablicy na obelisku dokonały trzy osoby: Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Kazimierz Bem Sołtys wsi Kraczkowa, który po trzydziestu latach społecznej pracy w sołectwie przekazał w jubileuszowym roku swoje obowiązki 36-letniemu - Łukaszowi Techman. Ks. abp. Adam Szal Metropolita Przemyski poświęcił obelisk z asystą kraczkowskiego proboszcza ks. Mieczysława Biziora. Kwiaty pod obeliskiem złożyli poseł Kazimierz Gołojuch wraz ze starostą Adamem Krzysztoniem, reprezentujący strażaków Komendant PSP st. bryg. Daniel Dryniak wraz z bryg. Bogusławem Goleniom Komendantem Powiatowy PSP w Łańcucie i kap. Dariuszem Kaczorem, dowódcą uroczystości. W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego wsi Kraczkowa kwiaty składali: Prezes Paweł Dąbek, Przewodniczący Rady Gminy Łańcut i sołtys Łukasz Techman, który pełni też funkcję Skarbnika OSP Kraczkowa.

 W oprawę uroczystości włączyły się straż paradna OSP oraz orkiestra dęta.

tekst i zdjęcia Robert Kochman