Ogólnopolski konkurs literacki "1920"

25-06-2020

Biuro Programu ,,Niepodległa” zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim ”1920” w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Za sprawą konkursu powstanie literacka panorama roku 1920, pokazującą przekrój różnorodnych podejmowanych wówczas działań.

W konkursie gatunek nie stawia ograniczeń – przyjmowane będą zarówno klasyczne opowiadania, jak i prace stylizowane na reportaże czy listy.

ZASADY  UDZIAŁU

Zgłaszana praca nie może przekraczać objętości 30 000 znaków ze spacjami. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które mają ukończony 16. rok życia.

Teksty należy przesyłać do 15 sierpnia 2020 roku na adres . Jedna osoba może zgłosić jeden tekst.

Najlepsze prace zostaną opublikowane w pozakonkursowej antologii.
Przewidziano także 10 nagród równoważnych, w wysokości 4 tysięcy złotych brutto każda.

UWAGA! Tekstów nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a jedynie wybranym przez siebie pseudonimem i tytułem pracy. W treści maila należy podać swój pseudonim, tytuł tekstu oraz dane kontaktowe. Niezbędne jest załączenie oświadczenia konkursowego (może być skan/zdjęcie wypełnionego oświadczenia konkursowego).

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/1920-ogolnopolski-konkurs-literacki-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/