OGŁOSZENIE O PRZETARGU

29-10-2007

Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza drugie przetargi na sprzedaż działek gruntowych, budowlanych położonych w Albigowej

Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie ul. Mickiewicza 2, sala nr 10 w dniu 03.12.2007 r.


 Godzina 8.00, działka nr ew. 86/20 o pow. 999 m², cena wywoławcza 48 190 zł, wysokość wadium ustala się na 5 000 zł;
 Godzina 9.00, działka nr ew. 86/22 o pow. 923 m², cena wywoławcza 33 550 zł, wysokość wadium ustala się na 3 500 zł;
 Godzina 10.00, działka nr ew. 86/23 o pow. 785 m², cena wywoławcza 28 670 zł, wysokość wadium ustala się na 3 000 zł;
 Godzina 11.00, działka nr ew. 86/25 o pow. 839 m², cena wywoławcza 30 500 zł, wysokość wadium ustala się na 3 000 zł;
 Godzina 12.00, działka nr ew. 86/29 o pow. 754 m², cena wywoławcza 27 450 zł, wysokość wadium ustala się na 3 000 zł;
 Godzina 13.00, działka nr ew. 86/30 o pow. 766 m², cena wywoławcza 27 450 zł, wysokość wadium ustala się na 3 000 zł;
 Godzina 14.00, działka nr ew. 86/31 o pow. 716 m², cena wywoławcza 26 230 zł, wysokość wadium ustala się na 3 000 zł;


Działki objęte są KW 50 156 i przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną, działka nr 86/20 przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną i nieuciążliwe usługi.
Wadia należy wpłacić gotówką do dnia 29.11.2007 r. na konto Starostwa Powiatowego:

Bank Spółdzielczy w Łańcucie, nr konta: 95 9177 0008 2001 0002 9812 0009.

Wadium osoby, która przetarg wygrała jest zaliczane na poczet ceny. W przypadku nieusprawiedliwionego uchylenia się od podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Łańcuckiego może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać  wadium. Wadia pozostałych uczestników przetargu są zwracane w ciągu trzech dni. Uczestnicy przetargu proszeni są o przybycie wraz z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.
Pierwsze przetargi na sprzedaż działek o numerach Ew: 86/20, 86/22, 86/23, 86/25 odbyły się w dniu 14 maja 2007 r. Dla działek o numerach Ew: 86/29, 86/30, 86/31, pierwsze przetargi odbyły się w dniu 15 maja 2007 r.
Szczegółowych informacji udziela wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Łańcucie, nr tel. (0-17 225 01 56).

MAPA NIERUCHOMOŚCI Z PODZIAŁEM NA DZIAŁKI (TUTAJ)

Łańcut 29.10.2007