Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.: „Program Rozwoju Powiatu Łańcuckiego do 2030r.”

13-04-2023

Zarząd Powiatu Łańcuckiego

ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Program Rozwoju Powiatu Łańcuckiego do 2030r.”

13 kwietnia 2023r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Program Rozwoju Powiatu Łańcuckiego do 2030r.” Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu oraz zebranie opinii i uwag.

Uwagi oraz opinie do konsultowanego dokumentu można zgłaszać do 19 maja 2023r. za pomocą formularza uwag, który jest zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łańcucie:  www.powiatlancut.pl w zakładce „Aktualności”.

Wypełniony oraz podpisany formularz należy:

  • dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, Kancelaria Ogólna pokój nr 3, lub
  • przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, lub
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: j.fajger@powiatlancut.pl.

Dokument do wglądu dostępny jest w wersji papierowej w pok. nr 3 - kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego i wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.powiatlancut.pl.