Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie

30-04-2019

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) w związku z art. 63 z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza konkurs na konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51D, 37-100 Łańcut.