Oferty na budowę obwodnicy Łańcuta otwarte

01-12-2017

Poznaliśmy oferty cenowe firm zainteresowanych budową obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi krajowej 94. Wszyscy Wykonawcy zadeklarowali wykonanie zamówienia w terminie 34 miesięcy.

Wpłynęły 4 oferty:

  1. BUDIMEX S.A. - 115 847 768,51 zł
  2. Konsorcjum firm z liderem - PBI Infrastruktura S.A. i partner – PBI WMB Sp. z o.o. - 128 500 000,01 zł
  3. STRABAG Sp. z o. o. - 171 962 927,48 zł
  4. Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. i Aldesa Construcciones S.A. - 137 281 896,53 zł

Złożone w postępowaniu oferty będą teraz oceniane wg następujący kryteriów: cena, właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel Wykonawcy, termin realizacji Kontraktu. Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest na II kwartał przyszłego roku.

Przyszły wykonawca zaprojektuje, uzyska wymagane prawem decyzje oraz zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wybuduje, uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie a w konsekwencji odda do użytkowania odcinek drogi krajowej nr 94, będący obwodnicą miasta Łańcuta.

źródło: GDDKiA w Rzeszowie