Odznaczenie BENE MERITUS POWIATOM dla starosty łańcuckiego

05-04-2019

  W środę 3 kwietnia 2019 r. starosta łańcucki Adam Krzysztoń otrzymał w Warszawie z rąk Prezesa Związku Powiatów Polskich szczególne wyróżnienie, odznaczenie BENE MERITUS POWIATOM.

  Przyznawane jest ono celem wyróżnienia za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich.

  Zarząd Związku Powiatów Polskich przyznał medale honorowe „BENE MERITUS POWIATOM” kilku osobom zasłużonym dla rozwoju samorządności m.in. prof. Irenie Lipowicz, prof. Jerzemu Stępniowi, prof. Jerzemu Buzkowi, dr inż. Mieczysławowi Janowskiemu i sześciu starostom w Polsce pełniącym swoje funkcje nieprzerwanie przez 20 lat istnienia powiatów.